Audit team, spol. s r.o.

Profil

Spoločnosť Audit team, spol. s r.o. je slovenská audítorská spoločnosť, ktorej prvoradou úlohou je poskytovať klientom komplexné služby v oblasti auditu, účtovníctva a ekonomického poradenstva. Audítorské služby poskytujeme v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami. Rešpektujeme legislatívne podmienky, najmä zákon o účtovníctve, a zákon o Slovenskej komore audítorov, ale nezabúdame na osobitosti každého klienta aby služby, ktoré mu poskytujeme, boli v jeho prospech. Naším cieľom je poskytnúť pravdivý a nezávislý názor na údaje uvedené v ročnej účtovnej závierke a poskytovať služby, s kvalitou ktorých budú spokojní naši klienti.

Názov spoločnosti: Audit team, spol. s r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Založená: podľa slovenského právneho poriadku
Sídlo: Hattalova 12, 831 03 Bratislava
Zapísaná: 18.12.1997 v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16364/B
IČO: 35 736 674
Majetkové a hlasovacie práva: Ing. Miriam Lehocká, konateľ, audítor licencia SKAU 840, (55%)
Ing. Alžbeta Daňová, konateľ, audítor licencia SKAU 584, (45%)

Spoločnosť Audit team, spol. s r.o., ponúka nasledovné služby: